სიახლეები

აკაკი ჩარგეიშვილის კითხვები საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტს

აკაკი ჩარგეიშვილმა საქართველოს პარლამენტში საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის ყოველწლიური ანგარიშის წარდგენისას მიმართა კითხვებით ბატონ კობა გვენეტაძეს. მისი კითხვები ეხებოდა ეროვნული ბანკის, როგორც რეგულატორის, ფუნქციებს.

დამატებითიინფორმაციისთვის იხილეთ ბმული: 

https://www.youtube.com/watch?v=XViAa9KBA1k