სიახლეები

გამოხმაურება საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს გადაწყვეტილებაზე

იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს გადაწყვეტილებით 500 000 ლარზე მეტი ღირებულების ბიზნეს და საინვესტიციო დავებს განიხილავს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის ოთხი მოსამართლე. გადაცემა ბიზნეს კოდში გადაწყვეტილების იურიდიული შედეგების შესაფასაებლად ბატონი აკაკი ჩარგეიშვილი იყო მიწვეული. ბატონმა აკაკიმ ისაუბრა გადაწყვეტილების ხარვეზებზე, კერძოდ იმაზე, რომ ამ ეტაპზე არ არსებობს ბიზნეს და საინვესტიციო დავების ლეგალური დეფინიცია, რაც გაურკვევლობის მიზეზი შეიძლება აღმოჩნდეს. გარდა ამისა აკაკი ჩარგეიშვილმა ყურადღება გაამახვილა იმაზე, რომ ქვეყნის მიერ მცირე და საშუალო ბიზნესების განვითარებისა და წახალისებისთვის გაწეული სახემწიფო დანახარჯებისა და გატარებული პოლიტიკის საწინააღმდეგოდ, მცირე და საშუალო ბიზნესების დავები კვლავ დროში გაჭიანურების პირბებში იქნება განხილული, რაც აფერხებს მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარებას.

დამატებითი ინფორმაციისთვის, იხილეთ ბმული:

 https://www.youtube.com/watch?v=j4fdo0mJQBM